“บิ๊กป้อม” รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กองทุนกีฬา มอบอุปกรณ์ กีฬาหลากชนิด ผ่านสมาคมกีฬานราฯ เพื่อส่งเสริมคนแดนใต้ เสริมสร้างกีฬาสู่ความเป็นเลิศและคนใต้สุขภาพดี

“บิ๊กป้อม” รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กองทุนกีฬา มอบอุปกรณ์ กีฬาหลากชนิด ผ่านสมาคมกีฬานราฯ เพื่อส่งเสริมคนแดนใต้ เสริมสร้างกีฬาสู่ความเป็นเลิศและคนใต้สุขภาพดี

 

วันที่ 6 พ.ย.2564 กองทุนกีฬามอบความสุขให้ชาวนราธิวาส โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ นำร่องให้กับจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดแรก เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสได้นำไปใช้สร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสุขพร้อมได้ฝึกพัฒนาทักษะด้านการกีฬาและสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศหรือกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตโดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสและคณะ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดนราธิวาสและในครั้งนี้

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนกีฬาฯ กล่าวว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนกีฬา ชนิดสากล และกีฬาอื่นๆ มีผลให้อยาวชนรักกีฬา และเล่นกีฬานำสู่ความเป็นเลิศ ได้รับรางวัลระดับเขต และระดับประเทศ และอื่นๆ อีกมากมายชนิดกีฬา เป็นความการรันตี เมืองนราธิวาส ที่เป็นเมืองชายแดนภาคใต้ ติดกับมาเลเซีย มองเห็นศักยภาพของคนและพื้นที่ ที่จะเชื่อมต่อกีฬาทั้งในและต่างประเทศ ได้ประโยชน์ทั้งทางกีฬา เศรษฐกิจ รวมถึงความมั่นคงด้านอื่นๆด้วย


สำหรับการมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับพื้นที่นราธิวาส เป็นอุปกรณ์ที่มีมาตราฐาน นำร่อง ส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ด้านกีฬา และส่งเสริมให้คนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักกีฬารักสุขภาพที่ดี และ เมื่อสถานการณ์โรคนระบาดโควิด 19คลี่คลาย ศบค.ส่วนหน้า ศบค.จว ผ่อนคลายมาตราการควบคุมพื้นที่โควิด ทางกองทุนกีฬา จะประตุ้นสนับสนุน นำกีฬา ดัง อาทิ มวยระดับเงินล้าน และอื่นๆ มาจัดในพื้นนราธิวาส ต่อไป เพื่อส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมให้พื้นทื่มีความเข็มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

ทางด้านนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความรู้สึกว่า “ขอเป็นตัวแทนชาวจังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการมอบโอกาสให้ในครั้งนี้ซึ่งจะได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ใช้การกีฬาเป็นสื่อเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสุขให้เกิดขึ้นต่อไปพร้อมนี้ได้ส่งหนังสือขอความช่วยเหลือจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กรุณาช่วยดำเนินเร่งรัดการก่อสร้างสนามกีฬานราธิวาสให้แล้วเสร็จอีกด้วย”

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม