ลำปาง-ทหารผลัด 2/64 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้ารับหน้าที่กองประจำการ ขอเป็นทหารตามสัญญาลูกผู้ชาย

ลำปาง-ทหารผลัด 2/64 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้ารับหน้าที่กองประจำการ ขอเป็นทหารตามสัญญาลูกผู้ชาย

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศูนย์กีฬามณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางและผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี คณะผู้บังคับบัญชา ได้เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและให้กำลังใจน้องๆที่จะเข้าประจำการ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 2 จาก 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง รวมจำนวน 400 นาย โดยมี สัสดีจังหวัดและสัสดีอำเภอ, ผู้บังคับหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 32, ผู้บังคับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ร่วมให้การต้อนรับ โดยการรับทหารใหม่ผลัด 2/64 นี้ หน่วยตระหนักและให้ความสำคัญความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่กักตัวครูฝึกทหารใหม่และผู้เกี่ยวข้องเป็นเวลา 14 วันเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยฝึกปลอดโรค

เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ด้านความปลอดภัยของทหารใหม่เมื่อจะเข้าประจำการ หน่วยเน้นย้ำและให้สัสดีดำเนินกรรมวิธีดูแลป้องกันตั้งแต่พื้นที่รับรายงานตัว ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอ และการเดินทางมายังหน่วยทหาร เข้าสู่กระบวนการคัดกรองทหารใหม่ แบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention จากทีมโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซักประวัติสัมผัสโรค, ประวัติวัคซีน, ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม ไทยชนะ หมอชนะ โดยทหารใหม่ทุกนายจะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด (ATK) เพื่อจำแนกทหารตามความเสี่ยงเป็น 3 กลุ่ม หากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือผลตรวจเป็นบวก จะแยกเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที ส่วนทหารใหม่กลุ่มปกติจะเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนทำการฝึก ตั้งแต่วันที่ 4 -17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดการฝึกจะแยกการปฏิบัติในทุกกิจกรรม ไม่ให้แออัดเกินไป อยู่ในพื้นที่หน่วยฝึกตามมาตรการ การจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด (Bubble and Seal) หน่วยจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับทหารใหม่ทุกนาย ตามประวัติการรับวัคซีนของแต่ละคนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ตามมาตรฐานสาธารณสุข ตามแนวคิด “หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค“

อย่างไรก็ตาม มีการเตรียมความพร้อมด้านมาตรการและการป้องกันอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กองทัพบก และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยยึดตามแนวทางการดูแลป้องกันจากผลัดที่ผ่านมา มีการเรียนรู้และปรับให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน อีกทั้งดูแลด้านการปรับสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ โดยจะดำเนินการตามกรรมวิธีและระเบียบการฝึกให้มีความเข้มแข็งควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่เพื่อลดความกังวลและเกิดความผ่อนคลาย เนื่องจากน้องๆคือบุคคลพลเรือนที่เข้ามารับราชการทหารในช่วงเวลาหนึ่ง การฝึกเพื่อให้มีระเบียบวินัยจะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นทหารกองประจำการที่พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ ควบคู่ไปกับการที่กองทัพบกจะพัฒนาและส่งเสริมให้ทหารกองประจำการมีศักยภาพของแต่ละบุคคลจนมุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินชีวิตดังที่ตั้งใจไว้หลังปลดประจำการ ต่อไป

#เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด #กองทัพบก #มหาวิทยาลัยลูกผู้ชาย #หน่วยทหารปลอดโควิด19

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม