สุโขทัย-ผวจ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก กำชับป้องกันโควิด-19 จริงจังและต่อเนื่อง

สุโขทัย-ผวจ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก กำชับป้องกันโควิด-19 จริงจังและต่อเนื่อง

 

วันนี้ 1 พย. 64 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ในวันแรกพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย ที่เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2

วันนี้เป็นวันแรกซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม เข้าชั้นเรียน แบบ on site จำนวนเกือบ 2,000 คน และการเรียนในรูปแบบผสมผสาน on line และ on hand จำนวน 858 คน โดยโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เช่นการดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง หากเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าโรงเรียน มีมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้กำชับผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย
ทั้งนี้ ภาพรวมสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย มีความพร้อมเปิดเรียนจำนวน 365 แห่ง

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862