ลำปาง-มทบ.32 ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ รวมใจช่วยภัยหนาว เราอยู่เคียงข้างกันทุกวิกฤต (ชมคลิป)

ลำปาง-มทบ.32 ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ รวมใจช่วยภัยหนาว เราอยู่เคียงข้างกันทุกวิกฤต

 

ตามที่ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมักมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องและอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ทำให้พี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารขาดแคลนผ้าห่มกันกันหนาว มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว จึงประสานความร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) รวมใจช่วยภัยหนาว เราอยู่เคียงข้างกันในทุกวิกฤต

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ คุณประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ, คุณประกอบ ปะระมะ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และคุณภาวิช ภู่ศิริ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน เพื่อผ่อนคลายความหนาวให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) พร้อมด้วยวิทยากรจิตอาสา 904 ก็ได้ออกเดินทางเพื่อส่งต่อไออุ่นให้กับพี่น้องในชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง หมู่ 10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 3 หลัง​ คือบ้านนางนำ สุขเจริญ, บ้านนางศรีพูน ยศปินตา, บ้านนายทัด มโนราช

ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เป็นการผ่อนคลายความหนาวและบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งต่างอบอุ่นและสุขใจ ที่ทั้ง 2 หน่วยงานได้ให้ความห่วงใยมาโดยตลอด และขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งผู้เดือดร้อน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงฤดูหนาวในปีนี้ มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) จะให้ความช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวและภัยพิบัติต่างๆให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า “เราจะอยู่เคียงข้างกันและจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน #มณฑลทหารบกที่32

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน