#สุรินทร์#รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังสนับสนุนการฝึกทหารใหม่ มทบ.25 (ชมคลิป)

#สุรินทร์#รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังสนับสนุนการฝึกทหารใหม่ มทบ.25

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. พล.ต.สมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2(2) และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการฝึกทหารใหม่ และตรวจการฝึกทหารใหม่ ณ มณฑลทหารบกที่ 25 โดยมี พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พ.อ.ธีรพงษ์ โอวาท เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้การต้อนรับ ซึ่งได้เข้าตรวจคลัง สป.2 และ 4 ของ มณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ คลัง สป. 2 และ 4 ในการปฏิบัติในการแจกจ่ายเครื่องแต่งกายให้กับทหารใหม่ เกี่ยวกับระดับสะสม ชนิด จำนวนเครื่องแต่งกาย ที่แจกจ่ายให้กับหน่วยรับการสนับสนุนในพื้นที่ และปัญหาขัดข้องอื่นๆ

ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 25 โดยรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการฝึกทหารใหม่ ในลักษณะบอร์ดวอร์ค ภายใต้มาตรการป้องกันโควิท-19 และการดำเนินการอื่นๆที่สำคัญ การชี้แจงของหน่วยฝึกทหารใหม่ ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการของการฝึกในระบบปิด (Bubble Trainning Area) โดยมี ผบ.หน่วยฝึก เป็นผู้รายงาน การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภายในเขตพื้นที่ของหน่วยฝึก ซึ่งได้ปิดกั้นไว้ (Seal) โดยจัดระบบออนไลน์สำหรับการตรวจเยี่ยม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นการปฏิบัติของหน่วยฝึก โดยไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่การฝึกทหารใหม่ ตามมาตรการของการฝึกในระบบปิด (Bubble Trainning Area)

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม