#สุรินทร์# พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เข้มเน้นย้ำ กำลังพลลาดตระเวนแนวชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดมาตรการโควิด หลังมีเกิดคัตสเตอร์ ณ ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์

#สุรินทร์# พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เข้มเน้นย้ำ กำลังพลลาดตระเวนแนวชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดมาตรการโควิด หลังมีเกิดคัตสเตอร์ ณ ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์

 


วันที่ 26 ตุลาคม 2564 พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์ ในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมที่เข็มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมีการแพร่ระบาด จากในและนอกประเทศ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรการป้องกัน COVID -19 การกระทำผิดกฎหมายชายแดนต่างๆ ,การค้าขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดตลอดการปฏิบัติงาน

ซึ่งจากการลาดตระเวนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 26 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีชาวกัมพูชาพยายามใช้เส้นทางธรรมชาติ หลบหนีเข้ามายังประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย จำนวน 11 ราย เพื่อต้องการไปทำงานก่อสร้างในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล โดยจ่ายค่านายหน้าให้พาหลบหนี รายละ 5,000 บาท ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่เขต อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้มีคำสั่งปิดตลาดช่องจอมจากวันที่ 17- 24 ตุลาคม โดยเลื่อนปิดไปอีกถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เนื่องจากยังพบการแพร่ระบาดอยู่ โดยขณะนี้มีผู้ป่วย จำนวน 341 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นชาวกัมพูชา ถึงร้อยล่ะ 90 เปอร์เซ็นต์ โดยอำเภอกาบเชิงได้เตรียมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 บริเวณอาคารโอท๊อบ หน้าตลาดช่องจอม เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม