นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ชมคลิป)

นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

 

ที่อาคารโดมวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ร่มเย็น 77 ปี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

โดยมีดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก พร้อมคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยมีประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ว่างงาน และเยาวชน นักเรียนนักศึกษา สนใจเข้าร่วมโครงการฯกันเป็นจำนวนมาก ในหลักสูตรการแต่งหน้าเค้ก ก๋วยเตี๋ยว ขนมไทย(ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง) ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี เป็นการลงทุนที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม