จังหวัดสระบุรี/ จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”ประจำปี 2564 (ชมคลิป)

จังหวัดสระบุรี/ จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”ประจำปี 2564

วันนี้ (26 ต.ค. 64) นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 บริเวณพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยดูแลรักษาต้นไม้ช่วยกันรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดิน ดูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบต้นไม้ทรงปลูก พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้แจกพันธุ์ไม้เศรษฐกิจแก่ส่วนราชการนำไปปลูกในพื้นที่ด้วย
ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้

และได้มีมติภายหลังกำหนดให้ใช้ชื่อในวันดังกล่าวว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทย ได้ทำกิจกรรมสืบสานตามรอยพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ และให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน ได้น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้น้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ขึ้น โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีเป็นผู้ดำเนินการจัด

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน