กาฬสินธุ์-เปิดโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่กระท่อมก้านแดง (ชมคลิป)

นางสาวณัฐฐ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ดร.นพดล โปธิตา ประธานโครงการ และผู้จัดการบริษัท โทเทิ่ล เวสท์ โซลูชั่น จำกัด นำชาวตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ รวมกลุ่มปลูกกระท่อมก้านแดง พืชเศรษฐกิจใหม่ เล็ง 20,000 ไร่พื้นที่ปลูกสร้างรายได้มั่นคง

ที่กลุ่มเกษตรกรไร่กระท่อม (ภูมะตูม) ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวณัฐฐ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (กระท่อมก้านแดง) โดย ดร.นพดล โปธิตา ประธานโครงการ และผู้จัดการบริษัท โทเทิ่ล เวสท์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นกระท่อมพันธุ์ก้านแดง กับกลุ่มเกษตรกร ในแปลงปลูกกระท่อมภูมะตูม


นางสาวณัฐฐ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หลังจากที่ได้ปลดล็อคกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้ผลักดัน แก้ไข กฎกติกา ระเบียบ จนทำให้ชาวบ้านสามารถที่จะต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ ที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ การที่ภาคเอกชนได้เข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพและรายได้ของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมเกษตรกรแบบกลุ่มใหญ่ ซึ่งภาคเอกชนจะเป็นทั้งนายทุนให้ทุนในการปลูกกับเกษตรกร ขณะที่เกษตรกรมีความเสี่ยงต่ำด้วยการรับซื้อในระบบต่อเนื่อง


ด้าน ดร.นพดล โปธิตา ประธานโครงการ และผู้จัดการบริษัท โทเทิ่ล เวสท์ โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า เกษตรกรยังติดขัดด้วยศักยภาพเกษตรกรในการจัดหาพันธุ์กระท่อม การลงทุนที่ยังต้องใช้เม็ดเงิน โดยทางบริษัทฯ ได้ตั้งวงเงินกว่า 500 ล้านบาทที่จะส่งเสริมให้ผู้สนใจปลูกกระท่อมได้นำไปเป็นทุน ซึ่งตั้งเป้าหมายพื้นที่ไว้กว่า 20,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 5,000 – 6,000 คน ภายในปี 2565 ทั้งนี้เกษตรกรจะมีรายได้อยู่ราว 153,000 บาท ต่อไร่ ภายใน 1 ปี ซึ่งจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท โดยทางบริษัทฯ จะนำเอาผลผลิตของกระท่อม มาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร และยา ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร


“มูลค่าทางการตลาดของกระท่อมที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและยา จะมีมูลค่าสูงขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยทางบริษัทโทเทิ่ล เวสท์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทในเครือ N GROUP จะนำพากระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์” ดร.นพดล กล่าว

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม