คณะนายทหาร ตท.11 เปิด ชมรมสร้างความยุติธรรม เพื่อช่วยพี่น้องประชาชน

คณะนายทหาร ตท.11 เปิด ชมรมสร้างความยุติธรรม เพื่อช่วยพี่น้องประชาชน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ. ชมรมสร้างความยุติธรรม ถนนพุทธมณฑล สาย 3 โดยมี พลเอก สมนึก เจียมสกุล ตท.11 ที่ปรึกษาชมรมฯ พลโท สมบูรณ์ ศรีมณฑา ตท.11 ประธานชมรมฯ นายสาวิตร ถมค้าพาณิชย์ รองประธานชมรมฯ และนาย ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ร่วมเปิดชมรมสร้างความยุติธรรม สาขาแรก ที่ถนนพุทธมณฑล สาย 3 โดยชมรมฯ มีภาระกิจหลักคือ ช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้าน อาทิด้านกฎหมาย ก็มีทีมทนายความพร้อมว่าความให้ฟรีแก่พี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศ ,การถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ฯลฯ โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ สามารถแจ้งมาได้ที่เพจฯ ชมรมสร้างความยุติธรรมได้ตลอดเวลา โดยทางชมรมพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา และเร็วๆนี้ทางชมรมฯจะเร่งขยายสาขาต่างๆให้ทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง..

ข่าวที่น่าติดตาม