กระบี่-ผู้ว่าฯ กระบี่ นำภาคเอกชน ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเดินเรือ เชื่อมกลุ่ม 3 จว.ทะเลอันดามัน (ชมคลิป)

กระบี่-ผู้ว่าฯ กระบี่ นำภาคเอกชน ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเดินเรือ เชื่อมกลุ่ม 3 จว.ทะเลอันดามัน เพิ่มทางเลือกการเดินทาง และส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมเตรียมเสนอของบประมาณ สร้างท่าเทียบเรือเฟอรี่ รองรับการเดินเรือ 3 จว.อันดามัน

 

วันที่ 23 ต.ค.64 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมชาย หาญภักดีปฎิมา และนายอนุวรรต์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายนัทที อดิศราลักษณ์ ประธานหอการค้า จ.กระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กระบี่ ผู้แทนเจ้าท่าภูมิภาค สำนักงานกระบี่ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ เดินทางสำรวจเส้นทางเดินเรือ เชื่อมกลุ่มทะเล 3 จังหวัดอันดามันจากท่าเรืออ่าวท่าเลน ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ไปยังท่าเรือช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา และท่าเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต

จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผวจ.กระบี่ ได้มีการพบปะพูดคุยกับชาวบ้านและสอบความคิดเห็นซึ่งพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ อยากให้มีท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้ยทางการท่องเที่ยวและการเดินทางทางเลือกของกลุ่มจังหวัด ซึ่งปัจจุบันการเดินทางระหว่างจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ส่วนใหญ่ใช้การเดินทางทางบก ส่วนทางทะเลยังมีการเดินทางและใช้ประโยชน์น้อย เนื่องจากไม่มีท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น การสร้างทางเลือกใหม่ในการเดินทาง จากจังหวัดกระบี่ไปยังภูเก็ตโดยทางเรือถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเกาะแก่งต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม อาทิ เกาะห้อง เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย ซึ่งใช้เวลาสั้นมากจากท่าเรืออ่าวท่าเลน จ.กระบี่ เดินทางไป จ.ภูเก็ต ใช้เวลาเพียงประมาณ ไม่เกิน 120 นาที และได้ชมความสวยงามของทะเลอันดามันตลอดเส้นทาง แต่หากใช้การเดินทางทางบกจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

การเปิดเส้นทางการเดินทางทางน้ำเป็นการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกใหม่ที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว ประกอบกับท่าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ ได้มีการขยายการรองผู้โดยสารเพิ่มขึ้น และกำลังจะใกล้เสร็จสมบูรณ์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินมาลงที่จังหวัดกระบี่ และเดินทางจากกระบี่โดยทางเรือไปยัง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ได้ง่ายและสะดวก

สำหรับการพัฒนาเส้นทางทางเรือ อ่าวท่าเลน จ.กระบี่ ไปยังเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย จ.พังงา และอ่าวปอ จ.ภูเก็ต ทางจังหวัดกระบี่ ได้มีการพูดคุยระหว่างภาครัฐและเอกชน ผ่านที่ประชุม กรอ.จังหวัด ได้มีการหารือเพื่อเตรียมเสนอขอความเห็นชอบและงบประมาณ ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือในการการประชุม ครม.สัญจร ที่จะมีขึ้น ที่ จ.กระบี่ ประมาณกลางเดือน พ.ย.นี้

ด้านนายกมล ระถะการ ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่า เส้นทางการเดินเรือ จาก จ.กระบี่ เดินทางผ่านเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย และไปสิ้นสุด ที่ จ.ภูเก็ต เป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด และมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการพัฒนาที่สุดเพราะมีความเหมาะสม ไม่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุม และในช่วงที่เกิดภัยพิบัติสึนามิเส้นทางนี้ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีเกาะแก่งกระจายตัวอยู่และเป็นเส้นทางที่สามารถใช้ในการเดินทางเรือได้ตลอดทั้งปี โดยในฤดูฝนก็สามารถเดินทางได้ด้วย และที่สำคัญ ท่าเทียบเรือที่ได้มาตราฐาน เส้นทางดังกล่าวยังไม่มี หากว่าเกิดขึ้นได้จริงก็จะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจรากหย้าได้ เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักทางน้ำ ที่สามารถเชื่อมโยงอันดามันได้

ด้านนายนัทที อดิศราลักษณ์ ประธานหอการค้า จ.กระบี่ กล่าวว่า ทางหอการค้าฯจะได้ช่วยผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางทางน้ำในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ พังงาและจังหวัดภูเก็ต โดยแนวทางการพัฒนา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 จังหวัด
ทั้งนี้ หากเส้นทางนี้สามารถดำเนินการได้จะช่วยลดปัญหาการจราจรทางบกที่มีความแออัดคับคั่งในปัจจุบันลงได้ และจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

 

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม