ลำปาง-มทบ.32 ร่วมแรงร่วมใจ สร้างบ้านหลังใหม่ ให้ราษฎรที่ต้องรื้อถอนและย้ายที่อยู่อาศัย (ชมคลิป)

ลำปาง-มทบ.32 ร่วมแรงร่วมใจ สร้างบ้านหลังใหม่ ให้ราษฎรที่ต้องรื้อถอนและย้ายที่อยู่อาศัย

 

ทหารลำปางส่งมอบความห่วงใย ผู้ได้รับผลกระทบให้มีที่อยู่อาศัยโดยเร็ว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มีที่อยู่อาศัยโดยเร็ว จึงมอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32/วิทยากรจิตอาสา 904 นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 และทีมช่างไม้ ช่างปูน จากแผนกยุทธโยธามณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา, นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา, เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะคา, ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด อำเภอเกาะคา, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, อส.กร.อำเภอเกาะคา และประชาชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับราษฎรผู้อาศัยริมตลิ่งลำน้ำวัง จำนวน ๓ ครัวเรือน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง ทำให้ต้องรื้อถอนและย้ายที่อยู่อาศัยที่อยู่มานานกว่า ๖๐ ปี เพื่อทำการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งของสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดลำปาง ตามโครงการพัฒนาและป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โดยในวันนี้ทุกส่วนได้ร่วมมือกัน เริ่มก่อสร้างบ้านให้กับ นางยุพา พงษ์นิยะกุล อายุ 68 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและจะดำเนินการให้พร้อมเข้าพักอาศัยให้เรียบร้อยและเร็ววัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเตรียมการเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนดด้วยนั้น ทั้งนี้นางยุพาฯ ได้กล่าวว่า “ส่วนตัวแล้วผูกพันกับบ้านหลังเดิมที่อาศัยมานานกว่า 60 ปี และเมื่อต้องย้ายออกไปก็ใจหายแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และขอบคุณนายอำเภอเกาะคาและทางนายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา หน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือและสร้างบ้านหลังใหม่ให้โดยเร็ว” และสำหรับอีก 2 ครอบครัวได้แก่ นางวิภารัตน์ วงศ์มโน อายุ 62 ปี, นายวิเชียร สังฆเลิศ อายุ 62 ปี ก็จะเร่งดำเนินการสร้างบ้านให้เรียบร้อยและเพื่อเข้าพักอาศัยบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

#กองทักบกเพื่อประชาชน #มณฑลทหารบกที่32 #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม