ปทุมธานี-สถานีตำรวจภูธรสามโคก ทำบุญเนื่องใน “วันตำรวจ” พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

ปทุมธานี-สถานีตำรวจภูธรสามโคก ทำบุญเนื่องใน “วันตำรวจ” พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564
************************

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามโคก ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พันตำรวจเอกดุรกร สิทธิสมบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก เป็นประธาน(ฝ่ายฆาราวาส) พิธีทำบุญเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามโคก โดยมีพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดโบสถ์สามโคก เป็นผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการ กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรสามโคก ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามโคก บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธี

ด้านพันตำรวจเอกดุรกร สิทธิสมบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคกได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า เนื่องด้วยทางสถานีตำรวจภูธรสามโคก ได้จัดกิจกรรมวันตำรวจในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 โดยมีกำหนดกิจกรรมดังนี้ ช่วงเวลา 08.30 น.มีพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามโคก จำนวน 71ทุน รวมเป็นเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) และเวลา 10.00 น.ทำบุญเลี้ยงพระ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบางเตยนอก ต่อด้วยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในองค์กร จำนวน 5 สายงาน ประกอบไปด้วย

สายป้องกันและปราบปราม สายอำนวยการ สายงานจราจร สายงานสอบสวน และสายงานสืบสวน ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรสามโคก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเนื่องในวันตำรวจได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง กระผมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามโคก ช่วยปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสามโคกให้ดี และต้องดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมถึงพี่น้องประชาชนทางอำเภอสามโคกประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม