จังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 (ชมคลิป)

จังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

พระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย และทรงตรากตรำพระวรกายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พสกนิกรจังหวัดสระบุรี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ทำให้พสกนิกรจังหวัดสระบุรี มุ่งมั่นปฏิบัติตนโดยการทำความดี น้อมนำหลักการดำเนินชีวิตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเครื่องมือพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม พัฒนาชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทย ที่พระองค์ทรงจัดทำขึ้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จนทำให้เกษตรกรที่ดำเนินตามมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม