ลำปาง-ทหารลำปาง ร่วมบำเพ็ญเพื่อกุศลแด่พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย นำสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือชาวไทยพุทธ-มุสลิมลำปาง (ชมคลิป)

ลำปาง-ทหารลำปาง ร่วมบำเพ็ญเพื่อกุศลแด่พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย นำสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือชาวไทยพุทธ-มุสลิมลำปาง

 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชน ชาวไทยพุทธ-มุสลิมลำปาง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ร่วมกับคณะกรรมการมุสลิมจังหวัดลำปาง

และ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดลำปาง โดยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 เดินทางมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชน ชาวไทยพุทธ-มุสลิมลำปางในพื้นที่ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และโอกาสเดียวกันนี้มอบหมายให้ พันเอกโสภณ นันทสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีผู้ป่วยและสูงอายุ รายได้น้อย มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก

ในการมอบสิ่งของจำเป็นครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย ของหน่วยทหารที่มีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมให้กำลังใจ ใช้ชีวิตไม่ประมาท การ์ดอย่าตก พกเจลล้างมือ สวมหน้ากากทุกครั้ง จะทำให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน “หนึ่งความดีเล็กๆ นั้นมีค่า ต่อชีวาเพื่อนมนุษย์ยามทุกเข็ญ มีแล้วแบ่งปันด้วยสิ่งของที่จำเป็น ร่วมบำเพ็ญเพื่อกุศลแด่พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย”

# มณฑลทหารบกที่32 # ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส # กองทัพบกพร้อมเคียงข้างคนไทยทุกสถานการณ์

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน