สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย จัดวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้ชาวสุโขทัย ชื่นชมนายกยืนเรียกคิวประชาชนเองจนถึงคนสุดท้าย

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย จัดวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้ชาวสุโขทัย ชื่นชมนายกยืนเรียกคิวประชาชนเองจนถึงคนสุดท้าย

อบจ.สุโขทัย ร่วมกับ รพ.สุโขทัย ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม แบบ Walk In 3,580 ราย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์อบจ.สุโขทัย อบจ.สุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นรอบ 2 และ Walk In โดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.สุโขทัย และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสุโขทัย ร่วมให้บริการฉีดวัคซีน และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯในรอบที่ 2 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 3,580 ราย

โดยมีนายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ได้นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสมา อบจ. มาให้บริการดูแลแนะนำประชาชน พร้อมได้พูดคุยให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน และนายกมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ได้ทำหน้าที่เรียกลำดับคิวฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ Walk In จนถึงลำดับสุดท้ายของวัน (3,580 ราย) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นการสร้างรอยยิ้มของผู้มาเข้าคิวรับวัคซีน ที่เห็นนายกนำทีมงานมาบริการประชาชนอย่างเต็มที่ ยิ่งนายกเป็นคนที่ทำหน้าที่เรียกขานลำดับคิว ของผู้มารับบริการฉีดวัคด้วยตนเอง เพื่อความเป็นไปตามมาตรการระวังโรคระบาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย และพูดคุยสอบถามพร้อมให้กำลังใจผู้ที่มารับบริการ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นจนครบทั้ง 3,580 ราย เรียกว่าจนถึงคิวสุดท้าย


นอกจากนี้ยังมีนายชรินทร์ ชูบุญ ประธานสภา อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลป และนายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย นายไชยา บุญเกิด และนายประเสริฐ ปัญญานุกูล รองประธานสภา อบจ.สุโขทัย นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์ เลขานุการสภา อบจ.สุโขทัย นายเชนท์ ผาสุข และนายธรรมศักดิ์ สายฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย เขต อ.เมืองสุโขทัย นายชญานนท์ คีรีมาศทอง สมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย เขต อ.คีรีมาศ ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.สุโขทัย อย่างอบอุ่น กับการบริหารจัดการให้บริการ ให้คำแนะนำประชาชนผู้มารับบริการ จากการห่วงใย นำวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม อบจ.สุโขทัย มอบให้ประชาชน

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

ข่าวที่น่าติดตาม