ชุมพร – ติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด อยู่ที่อำเภอเมือง ตำบลปากน้ำ

ชุมพร – ติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด อยู่ที่อำเภอเมือง ตำบลปากน้ำ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น  ที่ ศาลาหมูบ้าน หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร  นายวิทยา สุวรรณสิทธิ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองร่วมกับ นายสมศักดิ์ ชุมพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางวิไลลักษณ์ เฟื่องศิลา คุณจรินทร์ ดะนัยวิเซียน และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เจ้าหน้าที่ตำรวจ นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอเมือง ลงพื้นที่ ตรวจสอบและรับตัวผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อโรคโควิด- 19 จำนวน 7 คน  ไปรักษาตัวที่ ศูนย์  C I

นายสมศักดิ์ ชุมพลกล่าว่า   ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลปากน้ำ ผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าวของโรงงานทำน้ำแข็งซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน  ผลตรวจจากการตรวจ ATK  มีผลเป็น บวก และทางโรงพยาบาลมีหนังสือออกให้ไปรักษาตัวที่ศูนย์ C I หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร แต่ผู้ป่วยยังไม่ไปรับการรักษาดังกล่าว จึงลงพื้นทีเจรจาให้แรงงานทั้ง 7คน ยอมไปเข้าศูนย์เพื่อรับการรักษาตัวในวันนี้

นายวิทยา สุวรรณสิทธิ์  กล่าวว่า   ตามนโยบาย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพรได้ติดตามสถานการณ์ ในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด อยู่ที่อำเภอเมือง ตำบลปากน้ำ เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง จึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคส่วนหน้า ซึ่งตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ในวันนี้ได้รับการประสานจากนายสมศักดิ์ ชุมพลผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร แรงงานต่างด้าวตรวจสอง ATK แล้วมีผลเป็น บวก และยังไม่เข้ารักษาตัวที่ศูนย์ C I และได้นำกำลังพร้อมกับสาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน และชุดปฏิบัติการของอำเภอเมืองชุมพรลงพื้นที่พบกับผู้ประกอบการและต้องนำตัวแรงงานไปรักษาตัวที่ศูนย์ CI ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514