พัทลุง-ทหารพัฒนาภาค 4 เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในสถานการณ์อุทกภัย ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบ

พัทลุง-ทหารพัฒนาภาค 4 เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในสถานการณ์อุทกภัย ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ที่สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม (จัน – ทะ – ระ – นิ – ยม) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดให้มีการตรวจความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงพยาบาล ป่าบอน, เทศบาลตำบลป่าบอน, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง, องค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าบอน, พัทลุงการกุศลมูลนิธิ เขตแม่ขรี เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในสถานการณ์อุทกภัย ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบ
โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือ เช่น รถกู้ภัย ขนาดใหญ่, รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว, รถประปาสนาม, รถครัวสนาม, รถอัดอากาศ, รถช่วยเหลือผู้ประสบภัย, รถตรวจการณ์ เรือท้องแบน, เครื่องสูบน้ำ, เบาะลม, รถสะพานเครื่องหมุนมั่น MFB โดยยังมีชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยได้ทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยมีหน่วยขึ้นตรง รวม 7 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41ฯ ตั้งอยู่ที่ จ.นราธิวาส ,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42ฯ ตั้งอยู่ที่ จ.ยะลา ,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43ฯ รับผิดชอบ จ.พัทลุง จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช ,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44ฯ ตั้งอยู่ที่ จ.ปัตตานี ,
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45ฯ รับผิดชอบ จ.สตูล จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.พังงา จ.ภูเก็ต และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46ฯ รับผิดชอบ จ.ชุมพร, จ.ระนอง และ จ.สุราษฎร์ธานี ,

ตามสั่งการของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ พลเอก จีรัชญุ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กำชับหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการพัฒนา ที่ตั้งอยู่ทั่วทุกภาค ของประเทศไทย จัดเตรียมความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในสถานการณ์อุทกภัย ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ และหน่วยขึ้นตรง ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และพื้นที่รับผิดชอบ โดยการขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย/ ผู้ป่วย ติดเตียง/ สัตว์เลี้ยง, แจกจ่ายอาหาร, ยารักษาโรค, น้ำดื่ม, น้ำสะอาด, ถุงยังชีพ, ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่เสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก, เปิดเส้นทางจราจรและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก ตลอดจน เข้าทำการฟื้นฟูภายหลังเมื่อผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายข้อเน้นย้ำสำคัญของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ต้องการให้ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

ข่าวที่น่าติดตาม