นิพนธ์ ชู หลังโควิดคลาย เร่งอบรมออนไลน์/E-Government พยุงภาคธุรกิจ พร้อม เน้นย้ำ ผู้ว่าฯภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยฤดูมรสุม ในคราวการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารมหาดไทย

นิพนธ์ ชู หลังโควิดคลาย เร่งอบรมออนไลน์/E-Government พยุงภาคธุรกิจ พร้อม เน้นย้ำ ผู้ว่าฯภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยฤดูมรสุม ในคราวการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารมหาดไทย

 

ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบประมาณท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อ ศบค. มีการผ่อนคลายมาตรการรวมกลุ่มของบุคคลให้สามารถจัดการฝึกอบรม-สัมมนาได้ โดยเป็นลักษณะอบรมออนไลน์ รวมทั้ง การดำเนินงานต่างๆโดยผ่านระบบ e-government เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้แก่ผู้อบรมสามารถนำไปต่อยอดได้ ขณะเดียวกันให้ส่วนราชการได้พิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ ด้วยการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบ ในโรงแรมในพื้นที่ เพื่อให้เงินหมุนเวียนในจังหวัด ถือเป็นการช่วยพยุงภาคธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดการอบรมสัมมนาโดยใช้บริการโรงแรมภายในจังหวัด เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมให้ยังคงสามารถประกอบการและกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งสินค้า อาหารและบริการ และช่วยชะลอการเลิกจ้าง

นอกจากนี้ยังมอบนโยบายถึงการเตรียมการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยจังหวัดในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ ทั้งการพร่องน้ำ ทำที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหลและสำรวจสถานที่รองรับน้ำ โดยเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย และเครื่องสูบน้ำ พร้อมมาตรการเยียวยาความเสียหายในพื้นที่หลังสถานการณ์กลับสู่ปกติ การฟื้นฟูเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัย ต้องมีความแม่นยำถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย การเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวกันของประชาชนโดยเฉพาะ 4 จังหวัดภาคใต้ ให้ดูแลกำชับอย่าให้มีการรวมตัวกัน หรือห้ามมีบ่อน การเล่นพนันในพื้นที่ เนื่องจากในพื้นที่ยังพบว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการจัดการน้ำเสีย ให้สำรวจสถานที่ในจังหวัดที่จำเป็นต้องจัดการน้ำเสีย และร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) จัดทำแผนแม่บทจัดการน้ำเสียในพื้นที่

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
///