“เชียงราย”พ่อเมืองเชียงรายคนใหม่ พบสื่อ แถลงข่าวนโยบายพัฒนาจังหวัด เร่งแก้ปัญหาโควิด ภัยหนาว ท่องเที่ยว” (ชมคลิป)

“เชียงราย”พ่อเมืองเชียงรายคนใหม่ พบสื่อ แถลงข่าวนโยบายพัฒนาจังหวัด เร่งแก้ปัญหาโควิด ภัยหนาว ท่องเที่ยว”

 

 

เมื่อวันที่5 ตุลาคม2564ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้จัดการแถลงข่าวพบสื่อมวลชน ภายหลังได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
โดยเบื้องต้นได้แนะนำประวัติส่วนตัว เป็นนายอำเภอครั้งแรกที่บางกรวย นนทบุรี ต่อมาก็ย้ายไปมาในระแวกปริมณฑล จนกระทั่งมารับราชการทางภาคเหนือ ที่ จ.พิษณุโลก กำแพงเพชร และมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นโยบายเร่งด่วนหลัก 4 เรื่องคือ เร่งฉีดวัคซีนให้รวดเร็ว เร่งทำให้เร็วที่สุดเพื่อพร้อมการเปิดจังหวัดท่องเที่ยวโดยคำนึงความพร้อม ความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ตนมาอยู่เชียงราย ก็ได้นำเรือมาด้วย เพื่อทุกคนจะได้ร่วมลงเรือลำเดียวกัน ไม่ได้มาเป็นผู้ว่าฯ อย่างเดียว แต่มาเป็นญาติมิตรของทุกคน ร่วมกันพัฒนาเมืองไปด้วยกัน

พร้อมจะจัดการบริหารเรื่องวัคซีนให้จบ หากพบการติดเชื้อในโรงงาน ตลาด โรงเรียน สถานประกอบการ จะจัดการเร่งแก้ไขปัญหา ก่อนทำการเปิดจังหวัดท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน

ส่วนเรื่องภัยหนาวที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ จะทำการกระจายทรัพยากรป้องกันอากาศหนาว เช่นผ้าห่ม เครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง

ส่วนเรื่องที่ 3 เป็นเรื่องอุบัติภัย การเกิดภัยทางท้องถนน หรือภัยสาธารณะ จะทำการถอดบทเรียนร่วมกับกรมบรรเทาสาธารณภัย เร่งปรับปรุงแก้ไขให้บรรเทาเบาบางลงไป จัดทำชุดป้องกันในระดับหมู่บ้าน เช่นกรณีมีการจัดงานบุญต่างๆ มีการจัดงานเลี้ยง ชุดปฏิบัติการในหมู่บ้านที่กระจายอยู่ จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือ ทำการส่งคนที่ควบคุมสติไม่ได้กลับบ้าน หรือให้การป้องกัน ต่างๆ เป็นต้น

และเรื่องสุดท้ายที่คิดไว้ว่าจะต้องป้องกันให้ได้ คือเรื่องการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน พร้อมเร่งทำทะเบียนผู้จัดหาของป่าและประสานงานทุก ภาคส่วนต่างๆให้ หยุดเผา งดเผา ต้องทำอย่างจริงจังและ ต้องทำให้ได้

ตนเองคงทำงานคนเดียวไม่ได้ สื่อมวลชนที่พบเห็นปัญหาต่างๆขอให้แจ้งมากับทางจังหวัดทราบ เพื่อช่วยเร่งแก้ไขปัญหาต่อไปร่วมกัน และพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างรวดเร็ว ต่อไปในครั้งนี้

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย