กระบี่-ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน

กระบี่-ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน

 

วันนี้ (3 ตุลาคม 2564 ) เวลา​15.45 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และส่วนเกี่ยวข้องประจำโรงพยาบาลสนามโกเมน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามให้การต้อนรับ และนำชมการทำงานต่างๆภายในโรงพยาบาลสนาม

จากนั้นเวลา 16.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินทางไปโรงพยาบาลสนามพลบดี โดยได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน  พูดคุย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในปฏิบัติการครั้งนี้

สำหรับโรงพยาบาลสนามโกเมน เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 รองรับผู้ป่วย จำนวน 110 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา จำนวน 109 ราย และโรงพยาบาลสนามพลดี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 500 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา จำนวน 263 ราย

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม