จันทบุรี ผู้ปกครองยินยอมให้บุตรหลานฉีดไฟเซอร์เกินกว่าร้อยละ 85 เตรียมพร้อมเปิดเทอม

จันทบุรี ผู้ปกครองยินยอมให้บุตรหลานฉีดไฟเซอร์เกินกว่าร้อยละ 85 เตรียมพร้อมเปิดเทอม

 


นางกนกธร วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดเผยถึงการจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็น ของผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2,903 คน ผ่านระบบกูเกิลฟอร์ม พบตัวเลขผู้ปกครอง ที่ยินยอม ให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ จำนวน 2,810 คน คิดเป็นร้อยละ 92.4 ซึ่งเกินตามเกณฑ์ที่ สาธารณสุข กำหนด เพื่อการเปิดเรียนแบบออนไซต์ ในภาคเรียนที่ 2 ได้ แต่กำหนดการทั้งหมดยังต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด และการประเมินในทุกๆด้าน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ซึ่งตามที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เริ่มฉีดได้ คือ ภายในเดือนตุลาคมนี้

และจะกำหนด กรอบเวลาในการการฉีดวัคซีนให้ครบ ทั้ง 2 เข็ม เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ในช่วงเดือน พฤศจิกายนปีนี้ นอกจากนี้ ความคิดเห็นของผู้ปกครองบางส่วน ที่ไม่ยินยอมให้บุตรหลาน เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ในครั้งนี้ มีหลายสาเหตุ ซึ่งนับเป็นการตัดสินใจ โดยที่ทางโรงเรียนไม่มีการบังคับหรือกดดันใดๆ หากไม่ฉีด นักเรียนก็สามารถ เข้ามาเรียน ออนไซต์ได้เช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่นๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งเอกสารงานวิจัยประกอบการพิจารณาให้ผู้ปกครองได้ศึกษา

ซึ่งทางโรงเรียนยอมรับว่าผู้ปกครอง ส่วนที่ไม่ยินยอมให้ฉีด นอกจากไม่มั่นใจในวัคซีน ไฟเซอร์แล้ว บางส่วน ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้บุตรหลานตนเองไปก่อนล่วงหน้าบ้างแล้ว ทั้งไฟเซอร์ หรือกระทั่งวัคซีน กลุ่ม mRNA (เอ็มอาร์เอ็นเอ) ทางเลือกอื่นๆ ทั้งที่ ครบ 2 เข็มแล้ว หรือแม้กระทั่ง อยู่ระหว่างรอเข็มที่ 2 นอกจากนี้ ยังมีเหตุเฉพาะ กรณีนักเรียนที่มีโรคประจำตัว ผู้ปกครองตัดสินใจไม่รับการฉีด ซึ่งก็ถือเป็นการตัดสินใจ ที่ทางโรงเรียนไม่อาจจะก้าวล่วงได้


ทั้งนี้นอกจากความพร้อมของนักเรียนจำนวนร้อยละ 85 ที่จะต้องฉีดวัคซีน เพื่อพร้อมเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ ในภาคเรียนที่ 2 แล้ว บุคคลากรภายในสถานศึกษา ก็จำเป็นต้องรับวัคซีน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 เช่นเดียวกัน ซึ่ง ณ ขณะนี้ บุคคลากร ภายในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รับวัคซีนอยู่ที่ ร้อยละ80 กำลังอยู่ระหว่างรอรับวัคซีนทางเลือก และรับเข็มที่ 2 ให้ครบก่อนเปิดภาคเรียนเช่นเดียวกัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

 

ข่าวที่น่าติดตาม