พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ส่งต่อความห่วงใยให้แก่พี่น้องชาวไทยใหม่ พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ ที่กักตัวในชุมชนเป็นเวลา 14 วัน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ส่งต่อความห่วงใยให้แก่พี่น้องชาวไทยใหม่ พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ ที่กักตัวในชุมชนเป็นเวลา 14 วัน

 

วันนี้ (20 ก.ย.64) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยพี่น้องชาวเลราไวย์ ได้มอบหมายให้นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พร้อม one home พม. และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ ซึ่งชุมชนไทยใหม่ราไวย์ มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนประมาณ 300 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน โดยก่อนหน้านี้…จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย จึงส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งปิดชุมชนไทยใหม่เป็นเวลา 14 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 15-28 กันยายน 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ไม่ให้กระจายออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาให้ความช่วยเหลือร่วมกับนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต เครือข่าย CSR Phuket Center ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมภูเก็ตจิตประภัสสร บริษัท แลคตาซอย จำกัด มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน กลุ่ม GIVE a HUG สุขใจที่ให้กัน รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่กักตัว ไม่ว่าจะเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และของเล่นสำหรับเด็กเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ปฎิญญา เรือนงาม รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม