ปทุมธานี-จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)
*************************

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น ที่ทำการสำนักงานชุมชนสิทธิพยากรณ์ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยทางเทศบาลเมืองคูคตจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ส่วนภายในงานโดยมีนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต, คณะผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองคูคต และคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเข้าร่วมงาน


ด้านน.ส.นรารัตน์ บุญเชิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต กล่าวว่าการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน และส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนจำนวนมาก ทั้งทางตรง และทางอ้อม เนื่องจากหลายธุรกิจจำเป็นต้องหยุด ต้องปิด ไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ ซึ่งท่านสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต


เล็งเห็นความสำคัญความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องการจัดซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคูคต เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จึงได้จัดหาถุงยังชีพโดยมีข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับประชาชนที่ได้มาลงทะเบียนกับทางเทศบาลเมืองคูคต จำนวน 5,000 กว่าครอบครัว วันนี้ทางเทศบาลเมืองคูคตก็ได้เริ่มมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนสิทธิพยากรณ์, ชุมชนพระสิทธิ์, ชุมชนพร้อมศรีสามัคคี และชุมชนเย็นฉ่ำ สุดท้ายนี้ทางเทศบาลเมืองคูคตก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเราจะสู้ไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม