ประชุมชุดประสานงานชายแดนไทย – ลาว แก้ปัญหายาเสพติดทะลักเข้าไทย

ประชุมชุดประสานงานชายแดนไทย – ลาว แก้ปัญหายาเสพติดทะลักเข้าไทย

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี พลตรี พงศ์เทพ แก้วไชโย รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ได้เป็นประธานประชุมมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการร่วมประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุดประสานงาน ไทย – ลาว พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ลาว – ไทย ภาคใต้ (3 แขวง) ในห้วงวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี

โดยมี พันเอก ศิวดล ยาคล้าย รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 เข้าร่วมการประชุม กับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ประจำปี 2564 และอบรมการชี้แจงการปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการป้องกันและสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดที่ จะเข้ามาในประเทศในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลภาพข่าว
จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13

ข่าวที่น่าติดตาม