ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาค 4

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาค 4

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า ที่สำนักงานภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ป่าบอน จ.พัทลุง พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยเข้ารับการฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพล ให้แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติงานอย่างรอยคอบ มีความปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ต่อจากนั้นได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17 นาย และร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา และในเวลาต่อมา พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ฯ ยังได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนให้กับกำลังพลของสำนักงานรพัฒนาภาค 4 อีกด้วย โดยมี พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ร่วมกันให้การต้อนรับ

ข่าวที่น่าติดตาม