ลำปาง-มทบ.32 รับมอบสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นจากหลายหน่วยงาน เพื่อใช้ใน รพ.สนามฯ

ลำปาง-มทบ.32 รับมอบสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นจากหลายหน่วยงาน เพื่อใช้ใน รพ.สนามฯ

 

ตามที่ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการดำเนินมาตรการสนับสนุนจัดให้มีบริการโทรคมนาคมอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์สนับสนุนที่จำเป็น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่ง กสทช. ได้มอบหมายให้ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ติดตั้งอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router), อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายพร้อมทั้งให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มทบ.32) ณ สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี นอกจากนี้ในส่วนของอุปกรณ์สื่อสารนั้น กสทช.ได้มอบหมายให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนหน่วย “รับมอบสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็น ที่หลายหน่วยงานเล็งเห็นสำคัญ ร่วมด้วยช่วยกันพร้อมสรรพ”

ทั้งนี้เมื่อ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธกร เนตยารักษ์ ผู้จัดการเขตการขาย สำนักงานทรู สาขาลำปาง และคณะได้เดินทางมามอบโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โดยมีพลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32, พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กล่าวขอบคุณในความปรารถนาดีและร่วมสนับสนุนรายการสิ่งของที่จำเป็นในการใช้เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด ที่เมื่อมารักษา ณ โรงพยาบาลสนามฯของหน่วยแล้วได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยทหารทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดลำปาง จะสร้างความพร้อมให้บังเกิดอย่างสูงสุดสำหรับเตรียมการหากเมื่อมีประชาชนที่ป่วยโควิดมารักษา ต้องได้รับการรักษาอย่างดีและทันท่วงทีต่อไป “รับมอบสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็น ที่หลายหน่วยงานเล็งเห็นสำคัญ ร่วมด้วยช่วยกันพร้อมสรรพ”

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม