คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชกระท่อมครั้งแรกในประเทศไทย รูปแบบออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชกระท่อมครั้งแรกในประเทศไทย รูปแบบออนไลน์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ระดมนักวิชาการ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเรื่องพืชกระท่อม จัดการประชุมวิชาการพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 หลังจากประเทศไทยได้มีการประกาศปลดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 พร้อมเชิญชวนนักวิจัย ภาคเอกชน ร่วมถึงประชาชนเข้าร่วมรับฟังพร้อมตอบปัญหาทุกข้อสงสัย ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://kratom.sci.psu.ac.th


สำหรับการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับพืชกระท่อมพร้อมทั้งติดตามและทบทวนทิศทางการขับเคลื่อนงานวิชาการเกี่ยวกับพืชกระท่อม อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนต้นแบบและภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ พืชกระท่อม พืชยา พืชเศรษฐกิจ ที่น่าจับตามอง พร้อมทั้งนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยทางพืชกระท่อมกว่า 30 ท่านทั่วประเทศ ที่จะมาให้ความรู้พร้อมกับนำเสนองานวิจัยตั้งแต่การปลูกจนถึงการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำไปใช้ทางการแพทย์ อาหาร และปศุสัตว์ และที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับเสวนากระท่อม “อดีต ปัจจุบัน อนาคตพืชกระท่อม” ผศ. นพ.ดร.อภินันท์ อร่ามรัตน์ รศ. สมสมร ชิตตระการ สิบโทสงคราม บัวทอง (กำนันตำบลน้ำพุ) คุณวีระพล ใจจันทร์ และ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ ประธานการจัดการประชุม กล่าวว่า สำหรับการประชุมวิชาการพืชกระท่อมในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ทุกท่านสามารถรับฟังเสวนาพร้อมถามคำถามผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ทุกที่ ซึ่งหลังจากได้มีการประกาศนำพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 นั้น การจัดประชุมในครั้งนี้จะทำให้ทราบว่าคนไทยได้รับโอกาสสำหรับพืชชนิดนี้อย่างไร ทั้งทางการแพทย์ อาหาร และปศุสัตว์ รวมถึงการวิจัยของนักวิจัยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมมาใช้ในอนาคตว่าจะสามารถนำพืชชนิดนี้มาต่อยอดงานวิจัยได้ ตลอดจนถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักวิจัยทั่วประเทศไทยที่ทำงานทางด้านนี้จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้พืชชนิดนี้จริงๆ ได้มาร่วมเสวนาในหัวข้อ อดีต ปัจจุบัน อนาคตพืชกระท่อม จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://kratom.sci.psu.ac.th โดยผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่านมีสิทธิลุ้นรับเมล็ดพันธ์พืชกระท่อมที่เป็นชนิดพันธ์จากท้องถิ่น และสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

 

ข่าวที่น่าติดตาม