กาฬสินธุ์-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

กาฬสินธุ์-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอยางตลาด ร่วมกับเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยกำจัดขยะมูลฝอย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดสถานที่ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ศิลปชัย พงศ์วัชรจินดา ผกก.สภ.ยางตลาด พร้อมด้วย พ.ต.ท.สถิตพงศ์ พาลี รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.อุดร หนูคำ สวป.ฯ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางตลาด

และข้าราชการตำรวจ สภ.ยางตลาด, นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ และประชาชนจิตอาสาบ้านกุดสังข์ หมู่ 4 ต.หัวงัว, บ้านขวัญเมือง หมู่ 2 ต.ยางตลาด ร่วมกันกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ และล้างตลาดสด
พ.ต.อ.ศิลปชัย พงศ์วัชรจินดา ผกก.สภ.ยางตลาด กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดังกล่าว สถานีตำรวจภูธรยางตลาด ได้ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลยางตลาด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกปรกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตามสโลแกนเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์


พ.ต.อ.ศิลปชัยกล่าวอีกว่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการณรงค์การทำความสะอาดสถานที่ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ที่อาจจะแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำเชื้อไข้เลือดออก ที่อาจจะเกิดการขยายพันธุ์และแพร่เชื้อในฤดูฝน โดยเฉพาะเป็นการทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนชน และป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดังกล่าว จึงเป็นสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการค้าขายและพี่น้องประชาชน ที่มาจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ว่าจะได้รับความปลอดภัยจากการมาใช้บริการที่ตลาดสดแห่งนี้

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์