ชุมพร – ผู้ประกอบการประมงร่วมจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชน และแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชุมพร

ชุมพร – ผู้ประกอบการประมงร่วมจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชน และแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชุมพร

วันที่ 15  กันยายน 2564  เวลา 09.30 น  ที่โรงพยาบาลธนบุรี จังหวัดชุมพร   นายสัมฤทธิ์ กองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับ นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร  นางประภาพรรณ ยุติธรรม ผอ.โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร  นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร นาย ยุทธชัย จิตอารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชมพร  นายอนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม (COVILO  Sinopharm ) ให้กับประชาชน และแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดชุมพร จัดให้มีขึ้นในวันที่  15-18-21-30 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลธนบุรี จังหวัดชุมพร

นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที  กล่าว่า ทางจังหวัดชุมพร ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดชุมพร สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร สมาคมประมงปากน้ำชุมพร  สมาคมชาวประมงปาดน้ำหลังสวน  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน – มังคุด และ บจก. โกลด์รับเบอร์ ร่วมจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม (COVILO  Sinopharm ) ให้กับแรงงานภาคประมงมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม  ทางผู้ประกอบการดูแลคาใช้จ่าย ส่วนทางหอการค้าเป็นผู้ประสานงานให้ทางรพ.ธนบุรี -ชุมพรเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและแรงงานประลงจังหวัดชุมพรให้ได้รับวัคซีนเพื่องป้องกันโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชุมพรและประเทศไทนให้มากที่ ในวันี้ทำการรับวัคซีนจำนวน 100 คน และจะทำการให้ครบ จำนวน 1700 คน  รวมจำนวน วัคซีน 2500 โดส จนครบ

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม