#สุรินทร์# มทบ.25 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “พี่ทหารสานฝัน” กองทัพภาคที่ 2 ห้วงที่ 2 ประจำปี 2564 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# มทบ.25 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “พี่ทหารสานฝัน” กองทัพภาคที่ 2 ห้วงที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้ พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาโครงการพี่ทหารสานฝัน เนื่องจากสภาวะวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนเกิดขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและโอกาสในการเรียนรู้ที่จำกัด ในการนี้ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” และอาจารย์ศักดิ์ครินทร์ จงหาญ หรือครูนะ ผู้ดำเนินโครงการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียน จึงสานต่อโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” เพื่อช่วยให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์

และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองจึงสนับสนุนคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษ ครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อระดับประเทศ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง อนึ่งในการนี้มณฑลทหารบกที่ 25 มีบุตรของกำลังพลสมัครใจร่วมโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” รวม 39 คน ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสิ้น โครงการนี้ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญ พร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือ ในการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งบุตรหลานของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ การเปิดโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 คือ

โครงการ “พี่ทหารสานฝัน สู่บ้านเกิด”(Back To Hometown) ได้จัดแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ในโรงเรียนที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดน ที่ทั้งยังมอบทุนเรียนพิเศษ ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมและขยายผลกิจกรรมโครงการ ตลอดจนครอบคลุมพื้นที่อีสานใต้ เกิดเป็น “โครงการพี่ทหารวานฝัน สู่ไทยแลนด์ 4.0” โครงการ Inspiration Tallk และ “โครงการพี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล” โดยการนำเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม เดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น บริษัทเวิร์คพอยท์ สำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล และมีโอกาสเข้าพบ นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพที่ดี มีความมั่นคง และเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

ครั้นเมื่อดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 และแม่ทัพน้อยที่ 2 ก็ได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” มาอย่างต่อเนื่อง จวบจนกระทั้งดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก จึงได้จัดกิจกรรม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลกระทบทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทย ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Normal ด้วยการมอบทุนเรียนพิเศษ “ภาษาอังกฤษ ครูนะ ออนไลน์ ครอส์ เอนทรานซ์” โดย อาจารย์ศักดิ์ครินทร์ จงหาญ อาจารย์ติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ จำนวน 435 ทุน มูลค่า 3,480,000 บาท เพื่อให้เกิดการศึกษาต่อเนื่องกับเด็ก และเยาวชนไทย ซึ่งเป็นบุตรหลานกำลังพล รวมถึงบุตรหลานของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป อันเป็นการช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สร้างขวัญและกำลังใจ กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสานการณ์โควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

และเพื่อเป็นการต่อยอด โครงการ “พี่ทหารสานฝัน” ในห้วงต่อไป พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 จึงมีดำริให้ จัดโครงการภายใต้ มาตรการป้องกันโควิด-19 จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย การมอบทุน “ทุนเรียนพิเศษออนไลน์” ทุน “โครงการ Inspiration Tallk” และทุน “โครงการพี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล”โดยเด็กที่ร่วมโครงการ คือ นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ตอนใน และพื้นที่ชายแดน ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การจัดโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” ในครั้งนี้ ถือเป็นความปรารถนาดี ของกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก ที่ยังคงห่วงใย และใส่ใจต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เพราะต้องการสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่คนรุ่นใหม่ ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพพร้อมเติบโตเป็นพลดี มีคุณธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีความรัก ความสามัคคี พร้อมที่จะนำพาสังคม ประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ