พระพุทธมหากรุณาประชานาถ(สังฆราชสร้าง2010) หลวงปู่ทวด รุ่นปลอดโรค ปลอดภัย 917 อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้าง

พระพุทธมหากรุณาประชานาถ(สังฆราชสร้าง2010) หลวงปู่ทวด รุ่นปลอดโรค ปลอดภัย 917

อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้าง

วันที่14สิงหาคม2564 นพ.สวรรค์ กาญจนะผอ.รพ.เบตง แจ้งความคืบหน้าการจัดสร้าง พระพุทธมหากรุณาประชานาถ(สังฆราชประทาน2010)

ประทานโดยพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก อมฺพโร พระสังฆราชองค์ที่๒๐แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ประทานเมื่อ14สิงหาคม2564 ประทานการจัดสร้าง ประทานมวลสารแผ่นจารทองเงินนาค ประทานนาม ประทานเงินเริ่มต้นในการจัดสร้าง2010บาท

ประทานการจัดสร้าง หลวงปู่ทวด(ปลอดโรค ปลอดภัย917

ประดิษฐานไว้ ณ โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง

1.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปกป้องคุ้มภัย ปลอดโรค ปลอดภัย จากโควิด19

2.รายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙ทุกเชื้อชาติศาสนา

3.สมทบพระปณิธานสมเด็จพระสังฆราชช่วยเหลือศพผู้เสียชีวิตจากโควิด19

ผู้สนใจร่วมบุญ โอนเงิน พร้อม สลิป แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร สมทบสร้างบุญบารมีได้ที่

912-0-42109-5     ชื่อบัญชี  ” ร่วมใจสร้างหลวงปู่ทวดเพื่อช่วยโควิด ”     ธนาคารกรุงไทย สาขา เบตง ยะลา

ติดต่อ สอบถาม ณัฐกฤตา ฮมภิรมย์  สำนักเลขา รพ.เบตง ยะลา ID Line@MynnMynn23 โทร.094-5969992

คุณพวงรัตน์ พรหมจันทร์ 0814786072  คุณธัญญรัตน์  บวรลักษมี 0817661805

ทั้งนี้ จะมีการเบิกเนตรและพุทธาภิเษก ในวันศุกร์ ที่17 กันยายน2564

ณ โรงพยาบาลเบตง โดยมีท่านเจ้าคุณสุนทรวสุธานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์

ท่านเจ้าคุณสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์

พระครูเกษมธรรมธาดาเจ้าอาวาสวัดจันทร์ธาดาประชารามเป็นผู้ช่วย

นพ.สวรรค์ กาญจนะ และพุทธบริษัทเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม ปฏิมากร

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม