นราธิวาส-พล.ร.15 มอบความห่วงใย จัดรถครัวสนาม สานใจ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

นราธิวาส-พล.ร.15 มอบความห่วงใย จัดรถครัวสนาม สานใจ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

 

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วยพันโท กฤตณ์พัทธ์ กรกัน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่151 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 เดินทางลงพื้นที่ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 5 ชุมชนได้แก่ 1. ชุมชนดงงูเห่า , 2. ชุมชนหัวกุญแจ ,3. ชุมชนเสาสัญญาณ ,4. ชุมชนทรายทอง และ 5. ชุมชนหลังด่าน โดยภายในชุมชน มีประชากร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนยุทโธปกรณ์ กำลังพล อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือยามที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ดำเนินการตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน “Army Delivery” เป็นการปฏิบัติตามนโยบายข้อสั่งการของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแล ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัส covid-19 อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพของหน่วย โดยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนปรุงอาหาร และส่งมอบอาหารกล่องถึงบ้านประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงจากโรค COVID-19

จากสถานการณ์ดังกล่าว พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สั่งการให้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 กองพลทหารราบที่ 15 ได้จัดรถครัวสนามให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในชุมชนดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยได้จัดทำเป็นอาหารปรุงสุก ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว จำนวน 540 กล่อง พร้อมเครื่องดื่ม
โดย พลตรีไพศาล หนูสังข์ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ ได้นำไปแจกจ่ายบุกถึงบ้าน ให้ถึงมือพี่น้องประชาชน จำนวน 50 ครัวเรือน ซึ่งอาหารต่าง ๆ ที่ปรุงจากรถครัวสนามนั้น ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่เป็นมุสลิม มาดำเนินการปรุงอาหารให้ จึงมั่นใจได้ว่าพี่น้องมุสลิมสามารถจะรับประทานอาหารที่เป็น ฮาลาล ได้อย่างสบายใจ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ประสานผู้แทนแต่ละครอบครัว ออกมารับอาหารและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด “ ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส “

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม