ลำปาง-ททท.สำนักงานลำปางนำสื่อมวลชนเยือนชุมชนยลวิถีการทำโคมลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยวใกล้บ้าน เที่ยวง่าย ปลอดภัย (ชมคลิป)

ลำปาง-ททท.สำนักงานลำปางนำสื่อมวลชนเยือนชุมชนยลวิถีการทำโคมลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยวใกล้บ้าน เที่ยวง่าย ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กล่าวว่า วันนี้ได้นำสื่อมวลชน จ.เชียงใหม่ เยือนวิถีชุมชนคนทำโคมจังหวัดลำพูน จากความเข้มแข็งของชุมชนและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำเอาคุณค่าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา มาสร้างมูลค่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ให้เกิดการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน เป็นที่ทราบกันว่าเทศบาลเมืองลำพูนได้มุ่งมั่นดำเนินการสร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำโคมให้กับชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงเด็กและเยาวชน ให้สามารถประดิษฐ์โคม เพื่อนำมาจำหน่าย จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนและครอบครัว

ด้านนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวถึงที่มาของชุมชนคนทำโคม เกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะให้คนในขุมชนทั้งผู้สูงอายุ และเยาวชนมีรายได้ เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวล้านนา ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น งานเทศกาลโคมแสนดวง เป็นประเพณีที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จัดทำกันต่อเนื่องมา 5-6 ปี เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

จากการแพร่ระบาดของโควิด19 ได้ส่งผล กระทบ ต่อชุมชน ขาดรายได้ เพราะทำมาแล้วไม่รู้จะไปขายใคร การพัฒนาชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จึงเป็นแนวทางการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวง ในปีนี้ แบบวิถีใหม่หรือ New Normal บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จัดตกแต่งสวน เพื่อให้พี่น้องประชาชน นำโคมมาถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน เพื่อเป็นพุทธบูชา

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2564 ถึง เทศกาลลอยกระทงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชน มีรายได้ เงินจะได้หมุนเวียน รวมทั้งฟื้นวิถีวัฒนธรรมของเมืองรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการให้ประชาชนนำโคมมาถวายเป็นพุทธบูชา ขอพรและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อความเป็นศิริมงคล

ด้านผอ.ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใกล้บ้าน เที่ยวง่าย ปลอดภัย นอกจากจะได้เยี่ยมชมชุมชนคนทำโคม ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ชมวิถีการทำโคมล้านนา แล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ พระธาตุอินทร์แขวน อำเภอเมือง จ.ลำพูน ความมหัศจรรย์ ของหินที่ซ้อนกันอยู่บนเนินเขาที่น่าจะหลุดออกจากกันแล้วหล่นจากยอดเนินเขาแต่กลับซ้อนกันอยู่อย่างไม่น่าเชื่อ

และบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความสนใจ เป็นแหล่งผลิตงานศิลปะดินเผาชั้นเลิศ โดยการนำงานปั้นมาจัดแสดงโชว์ ในสวนกลางแจ้งบนเนื้อที่ 150 ไร่ เปรียบเสมือนลานโชว์รูมขนาดใหญ่ในสวนกลางแจ้งรวมไปถึงพันธุ์ไม้หายากของจังหวัดลำพูนและดอกไม้ไทยในวรรณคดีเอามาไว้ที่นี้ให้เราได้ศึกษาและเยี่ยมชมกัน จังหวัดลำพูนยังมีอะไรดีๆที่รอการมาเยือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานลำปาง โทร. 054-222214 www.tourismlampang-lamphun.com

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม