สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน

สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน

นายจ้าง/ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  ในพื้นที่ 29 จังหวัดตามเงื่อนไขรับสิทธิเยียวยา  สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

ข่าวที่น่าติดตาม