สระบุรี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเยี่ยมเยียนการจัดทำสถานที่กักกันตัวของโรงงาน Factory Accommodation Isolation: FAI เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ (ชมคลิป)

สระบุรี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเยี่ยมเยียนการจัดทำสถานที่กักกันตัวของโรงงาน Factory Accommodation Isolation: FAI เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ

 

 

วันที่ 7กันยายน 2564 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดทำสถานที่กักกันตัวของโรงงาน Factory Accommodation Isolation: FAI ที่ บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี เลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริหารบริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ต้อนรับ

และนายสุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี รายงานเกี่ยวกับการจัดทำสถานที่กักกันตัวในโรงงาน(Factory Accommodation Isolation: FAI) ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 2328/2564 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึงได้กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปต้องจัดทำศูนย์พักคอย ร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงาน และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด


จากนั้น บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอการจัดทำ FAI และมาตรการป้องกันการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงงานฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและคณะฯ ให้คำแนะนำตอบข้อซัก-ถามและเยี่ยมเยียนการจัดทำ FAI และมาตรการป้องกันการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในโรงงาน พร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานสถานที่กักตัวของโรงงาน(FAI)

ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม