รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร

ชัยภูมิ เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 4 กันยายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหารือแนวทางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3

 

โดยมีนายอร่าม โลห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ และ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป ที่ปรึกษานายก อบจ.ชัยภูมิ นายพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ นายไถง ครอบบัวบาน เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ และนายเพชรพงษ์ จิวะนนท์ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ชัยภูมิ พร้อมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

หลังจากนั้นเดินทางไปพื้นที่ป่าห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจดูภูมิทัศน์และพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าว เพื่อเข้าหารือและหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อจัดทำการเกษตร อีกทั้งยังแนะนำการเลี้ยงโค-กระบือ กับทางเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และ ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน นายประภัตร โพธสุธนว กล่าวว่า วันนี้ตนเดินทางมาร่วมกับนายก อบจ.ชัยภูมิ และ หน่วยงานหลายหน่วยงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร พร้อมทั้งดูพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมและไม่ได้ใช้งานในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรในด้านปศุสัตว์ ประมง พืชไร่ต่างๆ ที่มีตลาดลองรับเพื่อนำเป็นแบบอย่าง พร้อมนำร่องพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีเนื้อที่กว่า 8,000 ไร่

ซึ่งพี่น้องเกษตรกรอาจมีการดูแลจากทางด้านรัฐบาล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดชัยภูมิ และมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ จึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเริ่มทำโครงการภายในปี 2564 นี้เลย ซึ่งหากมีการเริ่มต้นโครงการดังกล่าว อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

ด้านนายอร่าม โลห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ กล่าวว่าซึ่งทาง อบจ.ชัยภูมิ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และในข้อตกลงระหว่างหน่วยงานนั้นทุกฝ่ายจะร่วมกันจัดทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชย พร้อมจะทำพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยในชั้นแรกนั้นเบื้องต้นจะจัดทำศูนย์พฤกศาสตร์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และ ทำทุ่งปศุสัตว์แปรงใหญ่ พร้อมจะให้ประชาชนเข้ามาทำศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวในอนาคตต่อไปอีกด้วย//////

ข่าวที่น่าติดตาม