นราธิวาส-กิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นราธิวาส-กิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีนายชัยรัตน์ สุขสมคิด ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดีร่วมนางไพฤดี บัวสว่างตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยพระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 ผู้นำ เจ้าหน้าที ผู้นำชุมชนร่วมมอบสิ่งของ ช่วยเหลือ เยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 65 ราย ณ.ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม