เพชรบูรณ์ -พลังสตรีแม่บ้านตำบลสะเดียงผนึกกำลังรวมใจเป็นหนึ่งปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด19 วัดเพชรวราราม

เพชรบูรณ์ -พลังสตรีแม่บ้านตำบลสะเดียงผนึกกำลังรวมใจเป็นหนึ่งปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด19 วัดเพชรวราราม

 

วันที่ 4 กันยายน 2564 นางอรวรรยา (แอ๋ว) หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นำคณะกลุ่มพลังสตรีแม่บ้านตำบลสะเดียง ร่วมทำกิจกรรมแบ่งปันการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรไทย “1 วัด 1 สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด -19” โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ต้านภัยโควิด – 19 ภายใต้โครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง” ณ สวนสมุนไพรวัดเพชรวราราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นคลังสมุนไพรแบบพึ่งพาตนเอง โดยใช้พื้นที่วัด เป็นพื้นที่แบ่งปันให้กับชุมชนสำหรับนำมาบริโภค และทำเป็นยาสมุนไพร เสริมหรือทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันในการต้านเชื้อโควิด-1

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ชลอ กิตติสาโร) เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม/ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต) อนุญาตให้ใช้พื้นที่ว่างภายในบริเวณวัดเพชวราราม (พระอารามหลวง) เป็นพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพรไทยแบ่งปัน โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ต้านภัยโควิด – 19 ภายใต้โครงการ“เพชรบูรณ์พอเพียง” โดยมี มณฑลทหารบกที่ 36 / ประธานแม่บ้าน มทบ.36 / กองพลทหารม้าที่ 1 / สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ / โครงการทหารพันธุ์ดี (กองพล.ม.1) ค่ายพ่อขุนผาเมือง / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มพลังสตรีแม่บ้านตำบลสะเดียง ร่วมกิจกรรม

ท่านพระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต)/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม (พระอารามหลวง) กล่าวปาฐกถาว่า “ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทั่วประเทศ นับวันยิ่งทวีคูณขึ้น และในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์เองนั้นก็เป็นพื้นที่ของการระบาดของโรค ทำให้โรงพยาบาลที่รักษาไม่เพียงพอ ดังนั้นการดูแลตัวเอง การพึ่งตนเอง โดยการปลูกพืชสมุนไพรไว้เพื่อนำไปแปรรูปบริโภคในครัวเรือน เช่น ฟ้าทะลายโจร/กระชาย/ขิง/ข่าและสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ ซึ่งได้มีผลการวิจัยว่าสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโควิด-19 ได้ดี อาตมาจึงมีความปรารถนา และยินดีอย่างยิ่งที่จะใช้พื้นที่ว่างภายในวัดได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พี่น้อง ญาติโยม ทั้งหลาย รวมถึงพระลูกวัดที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากสมุนไพรที่ปลูกในครั้งนี้ และแบ่งปันให้กับญาติโยม และพี่น้องประชาชนในชุมชนนำไปขยายผลกันต่อไปให้ทั่วถึง

ประวิทย์ ยอดยา/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม