เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการวันแรก พร้อมมอบส่วนลดพิเศษ 50% แก่นักท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน 2564 (ชมคลิป)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการวันแรก พร้อมมอบส่วนลดพิเศษ 50% แก่นักท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน 2564

 

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการตามปกติเป็นวันแรก หลังจากที่มีการปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำการให้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบส่วนลดพิเศษ 50% แก่นักท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน 2564


นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงที่ผ่านมา ในวันนี้ (วันที่ 3 กันยายน 2564) ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติเป็นวันแรก โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์, วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมจะต้องจองการนั่งรถชมสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อเป็นการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละรอบ โดยแบ่งรอบการให้บริการออกเป็น 2 รอบ/ วัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. และ 16.30 – 20.00 น. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงรอบละ 250 คน เท่านั้น ซึ่งขณะนี้มียอดการลงทะเบียนออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวันเสาร์ – อาทิตย์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังได้มอบส่วนลดพิเศษ 50% ให้แก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564


สำหรับบรรยากาศการเปิดให้บริการวันแรก มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวที่มาท่องเที่ยว หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งกิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวยังคงให้ความสนใจยังคงเป็นกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดกับสัตว์ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะครอบครัวม้าลายและยีราฟ ที่แม้ว่าจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวป้อนอาหาร แต่ก็ยังสร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวเช่นเคย

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง พร้อมตรวจคัดกรองผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดตรวจวัดอุณหภูมิความร้อน และนักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนจองคิวนั่งรถชมสัตว์ก่อนเข้าใช้บริการในช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยทำการจองได้ที่ https://faceticket.net/queues/nightsafari/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : @nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari หรือ โทร. 053 – 999000

 

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม