ความคืบหน้า “พิพิธภัณฑ์หัวโขน” ที่สวนนงนุชพัทยา (ชมคลิป)

ความคืบหน้า “พิพิธภัณฑ์หัวโขน” ที่สวนนงนุชพัทยา

 

 

ตามปณิธานของคุณนงนุช ตันสัจจาที่ได้ตั้งไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบทอดงานศิลปกรรมไทย เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษา ต่อมา คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จึงทำการรวบรวมงานศิลปกรรมไทยไว้ที่สวนนงนุชพัทยา อีกหนึ่งแขนงคือหัวโขน จึงสร้างพิพิธภัณฑ์หัวโขนขึ้น ซึ่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ห้องโถงจัดแสดง เป็นที่ตั้งของตู้หัวโขน จำนวน 121 ตู้ ห้องสาธิตงานผลิตหัวโขน, ห้องเขียนลาย และตกแต่งหัวโขน, โดยเริ่มดำเนินการสร้างตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

สวนนงนุชพัทยาสร้างพิพิธภัณฑ์หัวโขนขึ้นเพื่อแสดงงานศิลปกรรมไทยชั้นสูง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลก ที่มีการรวบรวมหัวโขนไว้มากที่สุด จำนวน 506 เศียร โดยได้แบ่ง ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้
1.หัวโขนชุดอนุรักษ์แบบโบราณ จำนวน 24 เศียร
2.หัวโขนบรมครู ฤษี จำนวน 108 พระองค์
3. หัวโขนรามเกียรติ์ จำนวน 374 เศียร


ซึ่งหัวโขนทั้งหมดจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เพื่อรอให้นักเรียน,นักศึกษา,นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ หลังสถานการณ์ปัจจุบันคลี่คลายและได้รับอนุญาตให้เปิดบริการตามปกติ

ทั้งนี้เมื่อโครงการจัดทำหัวโขนแล้วเสร็จ โครงการต่อไป ทางสวนนงนุชพัทยา จะทำหุ่นกระบอกไทย ตามเรื่องในพระราชนิพนธ์,วรรณคดีไทย และนิทานพื้นบ้าน ในงานหุ่นกระบอกนี้ ใช้ทักษะของงานหัวโขน แต่มีขนาดเล็กและส่วนประกอบที่สำคัญคือ งานปักสะดึงกลึงไหม ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของหุ้น

 

ข่าวที่น่าติดตาม