ขอนแก่น-นร.ขอนแก่นวิทยายนเจ๋ง ทำวีดีทัศน์โครงการสารบบอิเล็กทรอนิกส์ และการค้นหาเอกสารผ่านระบบ QR Code ร่วมสำนักงานอัยการภาค 4

ขอนแก่น-นร.ขอนแก่นวิทยายนเจ๋ง ทำวีดีทัศน์โครงการสารบบอิเล็กทรอนิกส์ และการค้นหาเอกสารผ่านระบบ QR Code ร่วมสำนักงานอัยการภาค 4

 


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ สำนักงานอัยการภาค 4 เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ อธิบดีอัยการภาค 4, พ.ต.ต. สันติ มุริจันทร์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และน.ส.อโนชา สวาสดิ์รัตน์ นิติกรเชี่ยวชาญ ได้มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก ให้กับนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (English Program) ที่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำวีดีทัศน์โครงการสารบบอิเล็กทรอนิกส์ และการค้นหาเอกสารผ่านระบบ QR Code สำนักงานอัยการภาค 4 ดังนี้

น.ส.รัญชิดา รจนากิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/19 (English Program)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ, IELTS ระดับ 8 จากคะแนนเต็ม 9)เป็นผู้แปลและเรียบเรียงคำบรรยายภาษาอังกฤษ (English Subtitles) และนายภูริทัต วิระศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/19 (English Program)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นผู้บันทึกภาพ ตัดต่อวีดีทัศน์ และจัดทำคำบรรยายภาษาอังกฤษ (English Subtitles).

ข่าวที่น่าติดตาม