นครสวรรค์-อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นครสวรรค์-อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลี มีการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต จำนวน 125 ชุดมี ข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 125 ถุง นมดัทมิล 125 ลัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า 125 ลัง น้ำดื่ม 125 แพ็ค นำมามอบให้กับ 125 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอตาคลี ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่บ้านละ 1 ครอบครัว มี นายนิรัตน์ ล้านชูศรี (อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี) และผู้มีจิตศรัทธา นางสาวธิดารัตน์ รอดทองดี นายวรวิทย์ จันทร์ธนะวงษ์

นายเผชิญ พวงสมบัติ นายมนตรี ศรีจันทร์ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริษัท เอช เซ็ม มอเตอร์ จำกัด ร่วมมอบสิ่งของ โดยมี นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และกำนันทุกตำบล เป็นผู้แทนรับมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต จำนวน 125 ชุด ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือประชาชนซึ่งมีความลำบาก ยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาส ในพื้นที่ 10 ตำบล 125 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 ราย และให้กำนันทุกตำบลส่งมอบต่อ ต่อไป

สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ตาคลีรายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม