ม.หาดใหญ่ MOU สอต. 3 , เทพไทย, ไดอาน่า ร่วมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด และ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในอนาคต

 


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) นำโดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นายทิว กาสิวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี เพื่อการบูรณาการความรู้ของบุคลากรทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน

นอกจากนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับนายกร สุริยพันธุ์ กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด และนายณัช จันทรัศมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานในอนาคต โดยจัดผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ zoom เมื่อเร็วๆนี้

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม