SPRC ส่งมอบความห่วงใยสู้ภัยโควิดให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออก ด้วยการมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท

SPRC ส่งมอบความห่วงใยสู้ภัยโควิดให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออก ด้วยการมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท

 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 และส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในเขตภาคตะวันออก บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง นำโดยคุณทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รวมมูลค่า 2,230,000 บาท โดยมีนายแพทย์วิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมายและกิจการพิเศษ โรงพยาบาลระยอง และพล.ร.ต. ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ อาคารสันทนาการ บมจ. SPRC คุณทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคภายใต้โครงการ “SPRC สุขคูณ 2…สุขแห่งการให้ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ปีที่ 2” พร้อมเวชภัณฑ์และสิ่งจำเป็น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ให้แก่ 9 โรงพยาบาล และ 13 โรงพยาบาลสนามที่อยู่ภายใต้การจัดการของ 9 โรงพยาบาล ได้แก่
โรงพยาบาลบ้านฉาง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
• โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
• โรงพยาบาลปลวกแดง
• โรงพยาบาลบ้านค่าย
• โรงพยาบาลแกลง
• โรงพยาบาลวังจันทร์
• โรงพยาบาลเขาชะเมา
• โรงพยาบาลระยอง
โครงการ “SPRC สุขคูณ 2…สุขแห่งการให้ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ปีที่ 2” เป็นโครงการที่เชิญชวนให้พนักงานบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่สถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และส่งหลักฐานการบริจาคให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้สมทบทุนเงินบริจาคเป็นสองเท่าของยอดบริจาคทั้งหมด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลดังกล่าว

SPRC หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์และเวชภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในแนวหน้า สามารถรับมือและข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย SPRC มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนรอบข้างเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

 

ข่าวที่น่าติดตาม