นครนายก – อีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จ…

นครนายก – อีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จ…กองทัพบก โดยผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนายธนากร ทองหนูนุ้ย เยาวชนคนเก่งที่สามารถสอบคักเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร และเลือกเหล่ากองทัพบก

ที่กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กองทัพบก โดยพลโทจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนแก่นายธรากร ทองหนูนุ้ย เยาวชนคนเก่งที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ได้ที่1เกือบทั้ง4เหล่า และตัดสินใจเลือกเหล่ากองทัพบก เป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจ อดทน มีความพากเพียรถึงแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวค่อนข้างยากจน แต่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง

เพื่อให้เยาวชนได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีในความพยายามดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกทั้งอดีตและปัจจุบัน ให้ความกรุณาส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจในความพากเพียรและอุตสาหะ ดังกล่าว อนึ่งในโอกาสที่นายธรากร ทองหนูนุ้ยจะเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ในวันที่10 สิงหาคม 2564 กองทัพบก โดยพลโทจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม