ลำปาง-พม.ลำปางจิตอาสาพระราชทาน 904 จับมือหลายหน่วยงานบรรเทาทุกข์อัคคีภัยผู้เฒ่า2 ตายายตำบลสบป้าดแม่เมาะ

ลำปาง-พม.ลำปางจิตอาสาพระราชทาน 904 จับมือหลายหน่วยงานบรรเทาทุกข์อัคคีภัยผู้เฒ่า2 ตายายตำบลสบป้าดแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ พร้อมด้วย นายอำเภอแม่เมาะ ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย นายสังเวียน ไชยยา บ้านเลขที่ 4/1 ม.1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ,ชุดเครื่องครัว และเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 8,000 บาท พร้อมด้วย นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ,นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ

,นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง(วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904) ได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาทพร้อมเครื่งอุปโภคบริโภค ,นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จำนวน 2,000 บาท และมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จำนวน 12,000 บาท ณ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม