สงขลา-ข่าวดี สำหรับชาว สิงหนคร ปีหน้า ได้ใช้บริการ โรงพยาบาลส่วนหน้า แน่นอน

สงขลา-ข่าวดี สำหรับชาว สิงหนคร ปีหน้า ได้ใช้บริการ โรงพยาบาลส่วนหน้า แน่นอน

นายเฉลิมชัย ครุอำโพธิ์ ( เถ้าแก่หลี )เจ้าของกิจการโรงโม่หิน บริษัทเขาบันไดนาง จำกัด ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งเป็นคหบดีชาว จ.สงขลา ผู้บริจาคเงิน 20 ล้านบาทในการก่อสร้าง ตึกทันตกรรม”ครุอำโพธิ์คงสุวรรณ” โรงพยาบาลสิงหนคร ส่วนหน้า อ.สิงหนคร จ.สงขลา เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการก่อสร้างว่า ขณะนี้การก่อสร้างเสร็จถึงในส่วนโครงหลังคาชั้นของแล้ว เชื่อว่าภายในปลายเดือนสิงหาคม 2564 ตัวโครงสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ และจะเริ่มก่อสร้างในส่วนของฝาผนังนายนอก-ภายใน โดยตึกทันตกรรม “ครุอำโพธิ คงสุวรรณ” จะก่อสร้างสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2564 หรืออย่างช้าคือ กุมภาพันธ์ 2565 แต่การเปิดใช้งานยังต้องมีการติดตั้งครุภัณฑ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้อีกหลายอย่าง แต่เชื่อว่าจะสามารถเปิดให้บริการพี่น้องชาวสิงหนครได้ภายในปี 2565 อย่างแน่นอน สำหรับในส่วนของรั้วโรงพยาบาลที่ขณะนี้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้แล้วเช่นกัน

ในส่วนที่ตนเองและเจ้าอาวาสวัดวัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้จัดสร้างรูปเหมือน และเหรียญ พระครูธรรมโฆษิต ( หลวงพ่อคง โกกนุตโต ) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมโฆษิต ซึ่งเป็นพระเกจิที่ชาวไทยพุทธให้ความเคารพศรัทธาโดยเปิดให้ประชาชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อคงได้เช่าบูชา เพื่อนำเงินทั้งหมดที่ได้ มอบให้กับ โรงพยาบาลสิงหครในการ ก่อสร้างอาคารต่างๆ ใน โรงพยาบาลสิงหนครส่วนหน้า นั้น ขณะนี้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาพระบูชาหลวงพ่อคงเช่าพระไปแล้วกว่า 4 ล้านบาท สาเหตุที่การรูปเหมือนและเหรียญของหลวงพ่อคงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากปัญหาการระบาดของ”โควิด 19” ทำให้มีการปิดวัด และผู้ที่ต้องการเช่าก็ไม่สะดวกในการเดินทางมาเช่าหรือ”ทอน” พลวงพ่อคงไปบูชา เชื่อว่าหลังจากที่”โควิด 19” คลี่คลาย เชื่อว่าจะมีผู้ที่ศรัทธา เลื่อมใสหลวงพ่อคง จะติดต่อเพื่อเช่าไปบูชาเพราะนอกจากจะได้ เหรียญของหลวงพ่อคง ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างพรระหลวงพ่อคงไปบูชาแล้ว ผู้เช่ายังได้บุญกุศลในการร่วมสร้างโรงพยาบาล สิงหนคร ส่วนหน้า ด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม