ชัยภูมิ – ผู้นำ อบจ.ชัยภูมิ เร่งหาแนวทางเยียวยา ครู-นักเรียน ลดความเหลื่อมล่ำ ดึงเอกชนร่วมแก้ปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19

ผู้นำ อบจ.ชัยภูมิ เร่งหาแนวทางเยียวยา ครู-นักเรียน ลดความเหลื่อมล่ำ ดึงเอกชนร่วมแก้ปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ยังพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน หลายจังหวัดได้มีมติให้ปิดสถานศึกษา งดการสอนแบบการมาเรียนปกติ (On Site) และให้มีการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ (Online) และ On hand (แจกการบ้านตามครัวเรือน) จึงได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเรียนการสอนในหลายมิติ

นายอัครแสนคีรี โล่วีระ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ชัยภูมิ เผยว่า จากผลสำรวจข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดกว่า 26 โรง และมีเด็กนักเรียนรวมบุคลากรกว่า 12000 ราย ซึ่งขณะนี้ล้วนได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 หลักๆอยู่ 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านที่ 1 ปัญหานักเรียนยากจน ขาดอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ที่เหมาะสม (โทรศัพท์มือถือ หรือแทปเล็ต) และถึงแม้มีโทรศัพท์อยู่แล้ว ก็พบว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องร้อน เนื่องจากต้องใช้เรียนออนไลน์หลายชั่วโมงติด ส่งผลให้อุปกรณ์มีปัญหา

ด้านที่ 2 ปัญหาคุณครูและนักเรียนต้องควักกระเป๋าตน เพื่อจ่ายค่าเน็ตที่แพงขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ (จ่ายเงินซื้อเน็ตเพิ่มเพื่อให้เน็ตไม่หลุด) ซึ่งทำให้ครูต้องควักเงินส่วนตัวจ่าย เดือนละ 500 บาท และด้านที่ 3 ปัญหาทางการเงินของผู้ปกครอง ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งเสริมให้ลูกหลานไปทำงานช่วยครอบครัว (ทำไร่ไถนา ฯลฯ) แทนที่จะเข้าเรียนออนไลน์

ทั้งนี้ อบจ. ชัยภูมิ จึงได้ร่วมวางแผนกับหลายภาคส่วน อาทิเช่น บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น เพื่อร่วมหาทางออก เยียวยานักเรียน คุณครูในสังกัด อบจ. ชัยภูมิ กว่า 12000 ชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหา 3 ด้าน และอยู่ในช่วงดำเนินการตามแผน ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาส่วนได้เป็นส่วนใหญ่

โดยเบื้องต้นได้ 1) ประสานไปยังบริษัททรูฯ ซึ่งได้มอบ “ซิมเรียนที่บ้าน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.ชัยภูมิ กว่า 10000 ซิม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) และกำลังติดต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าบริการมือถือ 2) กำลังดำเนินการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณและความเร็วของสัญญาณไวไฟ wifi ภายในโรงเรียน เพื่อให้คุณครูสามารถมาสอนผ่าน zoom หรือ google meet หรือ VROOM ที่โรงเรียนได้อย่างสะดวก ไม่ต้องสอนผ่านหน้าคอมที่บ้าน ซึ่งจะสร้างภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มเติมให้กับครู

และ 3) นอกจากนี้แล้วยังได้สำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ซึ่งเป็นจำนวนประมาณ 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และกำลังวางแผนดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว

ด้าน นายพนม นาคสังข์ ผู้จัดการทั่วไป ทรูจังหวัดชัยภูมิ ( Province General Manager ) กล่าวว่า ทรูได้เข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในยุค New Normal การเรียน Online จึงได้สนับสนุนซิมมือถือกว่า 10,000 ซิม เพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน การสอน ซึ่ง ”ซิมเรียนที่บ้าน” จะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพต่อการเรียน

อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มช่องทางในการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัด อบจ. ชัยภูมิ ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิกระทรวงดีอี กสทช. กระทรวงมหาดไทย เพื่อเยียวยาปัญหาดังกล่าว อย่างเร่งด่วน จึงหวังว่าครูและนักเรียนท้องถิ่นจะได้รับการช่วยเหลือเฉกเช่น โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ

ข่าวที่น่าติดตาม