จ.เพชรบูรณ์ เดินเครื่องผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร แจกชาวบ้านกินรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 (ชมคลิป)

จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนั้น จ.เพชรบูรณ์ โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีแนวนโยบายในการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจรไว้ใช้เอง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดรับบริจาคต้นฟ้าทะลายโจรจากประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และรณรงค์ให้มีการปลูกทุกครัวเรือน

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่บริษัทศรีแก้วหล่มเก่า(โรงงานมะขามหวานขิม-ขวัญ) ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายจีรวัตต์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเยาวภา โตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เยี่ยมให้กำลังใจและตรวจติดตามการผลิตภัณท์ยาฟ้าทะลายโจร ตามโครงการฯสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปลูกสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสัญญา กองสังข์ ผอ.รพ.สต.วังบาล และนางนงนุช แก้วกลิ้ง ผจก.บ.ศรีแก้วหล่มเก่า นำชมกระบวนการผลิตตากแห้งและบดผงละเอียด เพื่อส่งมอบอัดแคปซูล มีนัการแพทย์แผนไทย เภสัชกรแผนไทย-ปัจจุบัน อสม.และจิตอาสาร่วมกันดูแลเรื่องความสะอาดทุกขั้นตอน


นายสัญญา กองสังข์ ผอ.รพ.สต.วังบาล กล่าวว่า สำหรับกระบวนการผลิตนั้นเริ่มต้นจากการคัดแยกฟ้าทะลายโจรที่ได้บริจาคจากประชาชน เข้าสู่การล้างน้ำให้สะอาด ๒ น้ำ นำไปผึ่งให้แห้งในโดมระบบปิดที่ควบคุมคนเข้าออก เป็นเวลา ๒ วัน หลังจากการผึ่งแห้งเสร็จจะเข้าสู่กระบวนการอบความร้อนด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่อทำการแยกใบ และกิ่งออกจากกัน ซึ่งกิ่งจะถูกนำมาเข้าเครื่องสับให้ละเอียดและนำไปคั่ว ส่วนใบจะนำไปอบความร้อนอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อ อุณหภูมิ ๖๐ องศาที่เวลา ๑ ชั่วโมง เสร็จแล้วจะเป็นการบดด้วยเครื่องบดที่สามารถบดได้ชั่วโมงละ ๓๐-๖๐ กิโลกรัม ก่อนที่จะส่งบรรจุแคปซูลที่ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน สำนักสงฆ์ป่าช้าศิลาต่อไป


นางนงนุช แก้วกลิ้ง ผจก.บ.ศรีแก้วหล่มเก่า กล่าวว่า สำหรับโรงงานมะขามหวานขิม-ขวัญเป็นโรงงานแปรรรูปที่มีอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่มีมาตรฐานและทันสมัย ในการที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ทำสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ตากแห้งและบดผงละเอียดจะดูแลเรื่องความสะอาดทุกขั้นตอนและกระบวนการผลิตให้ดีที่สุดเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน


ต่อจากนั้นคณะของรอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ได้เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน สำนักสงฆ์ป่าช้าศิลา หมู่ที่ 15 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าช้าศิลา กำนันตำบลศิลา นำคณะเยี่ยมชมการบรรจุแคปซูล ซึ่งสามารถบรรจุตัวยาลงในแคปซูลได้ครั้งละ ๓๖๐ แคปซูล และใน ๑ วันมีกำลังการผลิตได้ถึง ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ แคปซูล นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กระบวนการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจรของจังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมั่นว่าได้มาตรฐานในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีการดูแลและควบคุมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งแพทย์แผนไทย เภสัชกรแผนไทย เภสัชกรแผนปัจจุบัน ร่วมกันตรวจสอบ ในเบื้องต้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเร่งแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จึงตั้งเป้าที่จะผลิตให้ได้อย่างน้อย ๓๐๐,๐๐๐ แคปซูล และจะส่งมอบกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วยที่ในโรงพยาบาลสนามและศูนย์เฝ้าคอยต่อไป


ด้านนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ กล่าวเสริมว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีเป้าหมายในการที่จะแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรทุกหลังคาเรือน รวมทั้งการรณรงค์ปลูกตามวัดต่างๆ ๑๑๐ วัด ใน ๑๑ อำเภอซึ่งจะเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ รวมทั้งเป็นศูนย์ผลิตกล้าพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจ และจะรวบรวมแพทย์แผนไทยในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณท์ยาฟ้าทะลายโจร และในระยะยาวจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ในการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจรกระจาย ๓ ศูนย์ คือศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน สำนักสงฆ์ป่าช้าศิลา อ.หล่มเก่า ศูนย์วัดศรีเมือง อ.หล่มสัก และศูนย์วัดบึงศรีเทพรัตนาราม อ.ศรีเทพ ซึ่งเมื่อครบถ้วนกระบวนแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์จะสามารถฝ่าวิกฤติจากโควิด-๑๙ ไปได้อย่างแน่นอน

มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม